ETÜT YAPILAN TESİSLER

EVD YETKİ BELGESİ

Nobel Enerji şirketi olarak;

ETKB-EVD-092 numaralı yetki belgemizle Türkiye’nin her yerine hizmet veren Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen enerji verimliliği danışmanlık şirketiyiz. Enerji etüt yapma, verimlilik arttırıcı proje ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili bir kuruluşuz.

HAKKIMIZDA

NOBEL ELEKTRİK VE ENERJİ olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş ENERJİ DANIŞMANLIK (EVD) firmasıdır. Eski ve yeni tesislere Enerji Kimlik Belgesi EKB vermeye yetkilidir.

Nobel Elektrik ve Enerji, Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji ile ilgili yasal mevzuatların oluşturulması ve enerji verimliliği bilincinin gelişmesi ile birlikte enerji korunumu ve enerji verimliliği konuları üzerinde yoğunlaşarak, Türkiye’nin geleceğinde büyük rol oynayacak olan enerjinin daha doğru şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışmaktadır.

MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Enerjinin verimli kullanılması için müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere güvenilir, etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözüm desteğini sağlamaktır. Müşterilerimizin enerji ihtiyaçlarını belirleyerek, enerji maliyetlerini en aza indirip uluslararası standartlarda enerji çözümleri sunmaktır.

VİZYON

Tüm ticari bina ve tesislerde; enerji etütü, enerji verimliliği, verimlilik arttırıcı projeler, enerji tasarrufu ve geri kazanımı ile ilgili hizmetleriyle, alanında lider bir firma olmaktır.

KURUMSAL

 • ENERJİ KİMLİK BELGESİ-EKB NEDİR?
 • ENERJİ KİMLİK BELGESİ İSTEK FORMU
 • ENERJİ KİMLİK BELGESİ EKB SORGULAMA
 • ENERJİ KİMLİK BELGESİ EKB ÖRNEĞİ

 

EKB-ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB); bu yönetmeliğe göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimleri ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Bu belgeye Enerji Kimlik Belgesi – EKB denir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE EVRAKLAR;

 

 • Mimari proje
 • Yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi veya iskan ruhsatı,
 • Mekanik Tesisat Projeleri ( Isıtma Projeleri - Soğutma Projeleri - Havalandırma Projeleri ),
 • Elektrik Tesisatı Projesi,
 • Isı Yalıtım Projesi gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Yetkilendirilmesi - Enerji Kimlik Belgesini Kimler Verebilir ya da Nereden Alabilirim?

Enerji Kimlik Belgesi - EKB yetkilendirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilmektedir. Enerji Kimlik Belgesi - EKB alacağınız firmanın Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı tarafından yetkili olup olmadığını kontrol etmeden Enerji Kimlik Belgenizi almayınız. Nobel Elektrik ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir firmadır.

Enerji Kimlik Belgesi - EKB Hakkındaki Yasa ve Yönetmelikler

5 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5627 Sayılı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği(buraya tıklayınca alttaki yasa ve yönetmelik gelmelidir.), yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını yasal olarak zorunlu kılmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi - EKB Alma Zorunluluğu Ne Zaman Başladı ?

01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış tüm binalar (mevcut bina) için Enerji Kimlik Belgeleri enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. Bu binaların tümü 03.05.2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgelerini EKB almak zorundadır. 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar yani yeni binalarda ise yapı kullanım izni (iskan) belgesi almak için Enerji Kimlik Belgelerini EKB almak zorundadır.

Kaç Sınıf Enerji Kimlik - EKB Vardır ?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) sınıflandırmaları A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) için eski binalarda bir sınıf zorunluluğu yoktur. Fakat yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) için en az C sınıfında olma zorunluğu vardır.

Enerji Kimlik Belgesi - EKB Hangi Sınıf Olmalıdır ?

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların; Enerji Kimlik Belgesi (EKB) sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut Binalar; için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar hâlihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma sistemleri verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alabilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi - EKB Neden Alınmalı ?

Mevcut Binalarda alım-satım ve kiralama işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ibrazı gerekmektedir. Dış cephe mantolaması yaptırmayı düşünen veya yaptıran bina yönetimleri enerji tüketim sınıflarındaki iyileştirmeyi Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ile görebilirler. Ayrıca yapılacak yasal düzenlemelerle enerji tüketimi düşük olan yapılardan daha az vergi alınması sağlanacaktır. Bu düzenleme sonrasında vergi avantajından yararlanmak isteyen mülk sahiplerinden de Enerji Kimlik Belgesi (EKB) talep edilecektir. Tüm bunlar düşünüldüğünde mevcut binalar için de vakit kaybeden Enerji Kimlik Belgesi (EKB) temin edilmelidir.

Enerji Kimlik Belgesini - EKB Nereden Alınmalı ?

Bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi - EKB Uzmanı bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır. Mevcut yapıların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alırken dikkat etmesi gereken en önemli şey firmanın yetkili olup olmadığına dikkat etmesidir.

Enerji Kimlik Belgesi - EKB Alırken Nelere Dikkat Edilmeli ?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu belgeyi düzenleyecek kurumun seçimidir. Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleyecek kurum Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketi olmalıdır. Yeni binalarda ise EVD şirketleri tarafından eğitilmiş ve EKB Uzmanı olarak yetkilendirilmiş proje müellifi olarak görev yapmakta olan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanları Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleyebilir. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Vermeye Yetkili Kuruluşlar dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca verilecek olan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ve ilgili raporlar geçersiz sayılır. Enerji kimlik belgenizi alırken, mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi yetki belgesini, yeni binalar için ise EKB Uzmanı belgesini sorgulamayı ihmal etmeyiniz.

 ENERJİ VERİMLİLİK HİZMETİ

 

 • ENERJİ ETÜT-VAP
 • ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ
 • TEP HESAPLAMA
 • TS 825 HESABI
 • ÖLÇÜM HİZMETLERİ

 

ENERJİ ETÜT-VAP

 ENERJİ ETÜDÜ - VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE (VAP)

 Enerji Etüdü Nedir?

Enerji Verimliliğini artırmak için, tesis veya ticari binalarınızdaki enerji kullanımınız hakkında gerekli inceleme, ölçüm ve veri toplama işlemlerinin yapılarak raporlanmasıdır.

Enerji etüdü iki farklı şekilde yapılır. Ön enerji etüdü-veri toplama ve detaylı enerji etüdü olarak yapılmaktadır.

Ön Enerji Etüdü Nedir?

Ön enerji etüdü ile işletme ya da binadaki enerji ihtiyaçları belirlenerek, tüketilen fazla enerjinin önlenmesi ya da geri kazanılma potansiyelleri belirlenir. Daha sonra detaylı etüt çalışmaları ile gereken tasarruf miktarları için uygulanabilecek önlemler, iyileştirmeler, bu uygulamaların maliyetleri ve geri dönüş süreleri hesaplanır. Ön Enerji Etüd raporu sonucunda elde edilen veriler yardımı ile ikinci aşama olan detaylı enerji etüdü için gerekli görülen veri toplama, ölçme çalışmaları ve bu çalışmaların hedefleri ve programları oluşturulur.

Detaylı Enerji Etüdü Nedir?

Detaylı enerji etüdü, sanayi tesisi ya da endüstriyel işletmede birim ürün başına kullanılan enerji tür ve miktarı, enerji kullanımındaki ve bedelindeki yıllık ve mevsimsel değişiklikler ile enerji kayıplarının belirlendiği bir denetleme mekanizmasıdır. Detaylı enerji etüdü bir işletmenin birim ürün başına kullandığı enerji için yapılan harcamaların azaltılmasına yönelik olarak hazırlanan enerji yönetimi programının bir parçasıdır.

Detaylı enerji etüdünde;

* Kullanılan enerjinin kaynak, miktar ve bedeli belirlenir

* Birim üretimde kullanılan enerji miktarı belirlenir

* Enerji kullanımı bazında prosesteki yetersizlikler, kayıp noktaları ve zayıf yönetim kusurları belirlenir

* Enerji tasarrufu bazında hedefler belirlenir

* Ekonomik ve verimli enerji stratejileri geliştirilmesine yardımcı olunur;

* İşletmede çalışan personelin kullanılan enerji ve bunun ekonomik boyutu hakkındaki bilinç düzeyini arttırılır.

Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) Nedir?

VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

Verimlilik Artırıcı Proje destekleri işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak şirketlere hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı içinde Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru alabilir.

Enerji Etüdü Kapsamında Yapılacak İşlemlerden Bazıları;

 • Tesisin mevcut enerji tüketimleri detaylı incelenecek, enerji tüketimine sebep olan sistemlerin analizi yapılır,
 • Elektrik tarifesi gözden geçirilerek tarife analizi yapılır, daha ucuz elektrik kullanımı imkânları araştırılır,
 • Elektrik tesisatında gerekli görünen yerlerde enerji analizörleriyle ölçümler yapılır,
 • Termal kamera ile mevcut aşırı ısınma sorunlarının tespiti için trafo ve ana elektrik panolarında çekimler yapılır,
 • Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde ve hatlarında termal çekimler yapılarak yalıtım sorunları tespit edilir,
 • Aydınlatma Sistemi incelenecek, aydınlatmada verimlilik imkânları araştırılır,
 • Elektrik motorlarının ve pompalarının verimlilikleri incelenir,
 • Kazanlar incelenecek verimlilik çalışmaları yapılır gerek duyulduğunda baca gazı analizleri yapılır,
 • Gerekli görülen mahallerde ortam havasındaki sıcaklık, nem ve CO2 oranları ölçülerek enerji verimliliğine etkisi yorumlanır,
 • Soğutma ve havalandırma sistemleri incelenerek enerji verimlilik potansiyelleri araştırılır,
 • Otomasyon sistemi incelenecek ve otomasyon sisteminde verimlilik potansiyeli araştırılır,
 • İlgili yönetmelikte belirlenen formatta bir “etüt raporu” hazırlanır.

Yapılan incelemeler sonucunda sunulan Verimlilik Artırıcı Projeler(VAP) ;

 • Maliyetsiz Projeler İle Sağlanabilecek Tasarruflar
 • Yazılım ve Mühendislik İle Sağlanabilecek Tasarruflar
 • Düşük Maliyetli Ekipmanlar İle Sağlanabilecek Tasarruflar
 • Orta ve yüksek Maliyetli Projeler İle Sağlanabilecek Tasarruflar

Olarak değişkenlik gösterebilir.

Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Uygulama Sonrası Ölçme ve Doğrulama İşlemi

Tesis veya Ticari Bina sahibi veya yönetimi tarafından uygulanmasına karar verilen verimlilik artırıcı projeler hayata geçirilir.

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ

 27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 9. Madde;

 1. Fıkrası gereğince Enerji Yönetici Çalıştırması Zorunlu Haller;

Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.

 1. Fıkrası gereğince Enerji Yönetici Çalıştırması Zorunlu Haller;

Toplam inşaat alanı en az 20000(yirmibin) metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 500(beşyüz) TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10000(onbin) metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250(ikiyüzelli) TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.

27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 5. Madde 1. Fıkrası gereğince;

Enerji yöneticisi eğitimlerine;

Mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler Enerji Yöneticisi Eğitimine katılabilir.

Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır.

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI STANDARDI

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Standardının Amacı Nedir ?

 • Ülkemizdeki binaların ısıtılmasında kullanı- lan enerji miktarlarını sınırlayarak enerji tasarrufu sağlamak
 • Enerji ihtiyacının hesaplanması sırasında kullanılacak standart hesap metodunu ve değerini belirlemek
 • Enerji verimli konfor şartları yüksek binalar üretilmesini sağlamaktır.

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Standardı Ne Zamandan Beri Uygulanıyor ?

14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım kuralları Standardı; 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren ülkemizde inşa edilecek olan tüm ruhsatlı binalarda mecburi standart olarak uygulanmaktadır.

ÖLÇÜM HİZMETLERİ

 ÖLÇÜM HİZMETLERİMİZ;

 • BACA GAZI ANALİZ ÖLÇÜM HİZMETİ
 • TERMAL KAMERA ÖLÇÜM HİZMETİ,
 • ULTRASONİK DEBİMETRE İLE DEBİ ÖLÇÜM HİZMETİ,
 • ENERJİ ANALİZÖRÜ İLE ELEKTRİKSEL DEĞERLER ÖLÇÜM HİZMETİ,
 • YAPI ELEMANLARINDA ISI İLETKENLİK KATSAYISI (U KATSAYISI) ÖLÇÜM HİZMETİ,
 • AYDINLIK SEVİYESİ ÖLÇÜM (LUX ÖLÇÜM) HİZMETİ,
 • SES SEVİYESİ/GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM HİZMETİ,
 • BAĞIL NEM VE SICAKLIK ÖLÇÜM HİZMETİ,
 • HAVALANDIRMA HATLARINDA/MENFEZLERİNDEN HAVA HIZI/DEBİSİ ÖLÇÜM HİZMETİ,
 • MEKANİK SİSTEMLERDE DEVİR ÖLÇÜM HİZMETİ,

1) BACA GAZI ANALİZ ÖLÇÜM HİZMETİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve “Isınmadan Kaynaklanan Hava

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında belirlediği yasal emisyon limitleri ile çevreyi koruma adına önlemler almıştır. Bu bağlamda tüm endüstriyel tesisler belirlenen bu limitler dahilinde emisyonlarını sınırlamakla mükelleftir.

Emisyon ölçümleri, endüstriyel tesislerin ürettiği ve bacalarından çevreye salınan atık gazların ve ayrıca her türlü taşıt egzozunun yaydığı salınımların analiz edilmesi ile belirlenmektedir.

2) TERMAL KAMERA ÖLÇÜM HİZMETİ

Isı kaçaklarının ve aşırı ısınmaların termal kamera ile çekimlerinin yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

Hizmet Alanları;

 

 • Bina dış cephesi ısı kaçaklarının tespiti (Çatı, Dış Cephe, Yalıtım ve vb.
 • Tesisatlardaki ısı kaçaklarının tespiti (Sıcak Su Hattı, Buhar Hattı vb.)
 • Ekipmanlarının aşırı ısınmasının tespiti (Motor, Pompa vb.)
 • Elektrik panoları ve Trafolardaki aşırı ısınmasının tespiti (Sigorta, Transformatör, vb.)
 • Enerji Kablolarındaki aşırı ısınmanın tespiti
 • Termal kamera ile yapılabilmektedir.

Verilen sonuç raporunda verimlilik artırıcı önerilerde bulunulur.

3) ULTRASONİK DEBİMETRE İLE DEBİ ÖLÇÜM HİZMETİ

Sıvı akışının olduğu hatlarda, akışkan hızının ve debisinin geçmiş olduğu hatta zarar vermeden ultrasonik yöntem ile ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir. Ultrasonik ölçümler sonucunda elde ettiğiniz debi ve hızları sisteminizde bulunan ekipmanların değerleriyle karşılaştırarak ekipmanlarınızın uygun seçip seçmediğinizi de görebilirsiniz.

Verilen sonuç raporunda verimlilik artırıcı önerilerde bulunulur.

4) ENERJİ ANALİZÖRÜ İLE ELEKTRİKSEL DEĞERLER ÖLÇÜM HİZMETİ

İşletmeniz veya tesisinizdeki 3 fazlı ve tek fazlı cihazların detaylı olarak ölçümünün yapıldığı detaylı raporlanması hizmetidir.

5) YAPI ELEMANLARINDA ISI İLETKENLİK  KATSAYISI (U KATSAYISI) ÖLÇÜM HİZMETİ

Yapınızdaki duvarların yapı elemanlarının ısı iletkenlik katsayısının ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir. Yapılan ölçümler sonucunda yapınızın TS825 standardına uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer TS825 Standardına uygun değil ise bu standardı sağlamak için gerekli yalıtım kalınlığını da öğrenebilirsiniz.

6) AYDINLIK SEVİYESİ ÖLÇÜM (LUX ÖLÇÜM) HİZMETİ

İşletmeniz veya tesisinizde istediğiniz ortamın aydınlık seviyesinin ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir. Yapılan ölçümler sonucunda çalışma alanınızdaki aydınlık seviyesinin standarda uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

7) BAĞIL NEM VE SICAKLIK ÖLÇÜM HİZMETİ

İşletmeniz veya tesisinizde istediğiniz ortamın anlık veya zamana bağlı olarak sıcaklık ve bağıl neminin ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

8) SES SEVİYESİ/GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM HİZMETİ

İşletmeniz veya tesisinizde istediğiniz ortam ses seviyesi ve ekipmanlarınızın yarattığı ses seviyesinin ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

9) HAVALANDIRMA HATLARINDA/MENFEZLERİNDEN HAVA HIZI/DEBİSİ ÖLÇÜM HİZMETİ

İşletmeniz veya tesisinizde istediğiniz ortamın anlık veya zamana bağlı olarak sıcaklık ve bağıl neminin ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

10) HAVALANDIRMA HATLARINDA/MENFEZLERİNDEN HAVA HIZI/DEBİSİ ÖLÇÜM HİZMETİ

İşletmeniz veya tesisinizde bulunan havalandırma hatlarında, menfezlerde ve difüzörlerdeki hava hızı ve debisinin ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

11) MEKANİK SİSTEMLERDE DEVİR ÖLÇÜM HİZMETİ

İşletmeniz veya tesisinizde bulunan ölçülmesini istediğiniz motorlar, fan ve benzeri devirli ekipmanların devir sayılarının ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

İşletmeniz veya tesisinizde bulunan ölçülmesini istediğiniz bant, konveyör bant ve benzeri ekipmanların ilerleme hızı ölçümünün yapılıp detaylı raporlanması hizmetidir.

TEKLİF ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN

ÜST

Call Now