Vizyon

Ülkemizde faaliyet gösteren Muayene Kuruluşları arasında ilk sıralarda yer almak. Uluslararası arenada bölgesel alanda etkin bir Muayene Kuruluşu olmak.

Misyon

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için; iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasına öncülük eden, etik ilkelere bağlı ve Kalite Güvencesini sağlamış, bölgesel düzeyde tanınan saygın bir kuruluş olmak.

Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Dürüstlük

TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında A Tipi Muayene Kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren Nobel Elektrik ve Enerji firmasında tüm muayene personeli; muayene kuruluşu ve muayene kuruluşu dışında herhangi bir kişi ve organizasyon tarafından baskı altında kalmadan, kendi hür iradesiyle muayeneleri gerçekleştirir. Muayenelerin tarafsızlığı Nobel Elektrik ve Enerji sorumluluğu altındadır.

Temel politika olarak güvenilirlik, tarafsızlık, gizlilik, şeffaflık, bağımsızlık, dürüstlük ve her türlü ayrımcılıktan uzak olarak eşit muamele ilkelerinden taviz vermeden, teknolojik gelişmelere ve uluslararası kabul gören yeni yaklaşımlara paralel olarak sürekli gelişmeyi sağlayacağını,

Sürdürülebilirlik kapsamında; muayene talebinde bulunan kuruluşların müracaatlarının kabulünde, firmamız ile menfaat çatışmasına sebep olabilecek konuları analiz ederek hizmeti sunup sunamayacağını, hizmet sunduğumuz tarafların sürekli memnuniyetinin sağlanması için gerekli kaynakların sürekli olarak temin edileceğini,

Beyanımızda belirtilen ilkeleri yerine getirirken hukukun üstünlüğüne bağlı olarak doğruluk içerisinde görevini yerine getirerek, ilgili tüm taraflara karşı gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini azami şekilde hassasiyetle koruyacağını,

Çalışan sayısı, yerleşim alanı ve herhangi bir gruba üyelik gözetilmeksizin muayene faaliyetlerinden faydalanmak isteyen her türlü kuruluşa ayırım yapmadan hizmet ulaştıracağını,

Hizmetlerini gerçekleştirirken, edindiği bilgilerin üçüncü tarafların uygunsuz kullanımına hiçbir şart altında izin vermeyerek, sürekli gelişime açık olarak uluslararası kabul gören kurallarda meydana gelen teknik gelişmelere gereken uyumu sağlayacağını,

Hizmetleriyle ilgili mali düzenlemelerinde hakkaniyet ölçüsüne özen göstererek ve yürürlükteki kanuni düzenlemelere her zaman uyarak mali dürüstlük içinde davranacağını,

Muayene hizmetlerinin sunumundan alınan ücretler ile personel ve komite üyelerinin ücretlerinin birbirlerinden bağımsız olacağını, personel ve komite üyelerinin muayene kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari ve mali, politik ve diğer her türlü baskılardan uzak tutarak firmamızın itibar ve saygınlığını korumak için her zaman gerekli titizliği göstereceğini,
taahhüt eder.

Gizlilik

Nobel Elektik ve Enerji; Kuruluşun muayene ve ölçüm başvurusundan itibaren inceleme, muayene, ölçüm, raporlama v.b. aşamalarda kuruluş ile ilgili basılı veya elektronik ortamda edinilen bilgiler ve dokümanlar, yazışmalar, kayıtlar, işlemler vb. tüm bilgi ve dokümanlar ve muayene ve ölçüm faaliyetlerinde görev alacak personel bilgileri gizli tutulur.