Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Nobel Elektrik ve Enerji olarak sorularını cevaplamaktan mutluluk duyarız. Her türlü sorunuzu info[at]nobelmuhendislik.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Muayene Sürelerini Nasıl Belirleyeceğim?

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar bölümünün 1.4 maddesinde iş ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri "Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir." ifadesi yer almaktadır.


Ekipman Adı Kontrol Periyodu (Azami Süre)
Topraklama 1 YIL
Paratoner Tesisat 1 YIL
Elektrik Panosu Kontrolü İhityaç halinde yapılır.
Termografik Muayene 1 YIL’da ve ihtiyaç halinde yapılır.
Elektrik Tesisat Uygunluk 1 YIL
Kaçak Akım Koruma 1 YIL
YG sistemleri (tek hat şema üzerinden giriş-çıkış ölçü hücreleri ve transmatör gözle kontrol muayenesi) Ayda 1 kez yapılır.
Harmonik Ölçümleri Standartlarda süre belirtilmemişse istenildiği takdirde
Katodik Koruma Muayenesi Standartlarda süre belirtilmemişse istenildiği takdirde
Neden Periyodik Kontrol Yaptırmalıyım?