YÜKSEK GERİLİM TRAFO YAĞ SPERASYONU

Firmamızda bulunan cihaz ile transformatör yağ ve sargı kurutma işlemi kapalı döngü olarak 60-70 OC kadar ısıtılan yağın çevrimi ile yapılmaktadır. Sargılarda mevcut nem geçeceğinden, ısınan yağ vakum odasında, vakum altında yağ pülverize edilerek ve ince bir film tabakası halinde yüzeyi genişletilerek akıtılırken mevcut nem erimiş gazlar alınır. Cihazımızda bulunan manyetik filtreler vasıtasıyla yağın içinde bulunan metal tozları tutulur. Cihazımızda transformatör yağının ısıtılması endirek olarak ve vakum altında yapıldığından, yağın ısıtma sırasında uğrayacağı aşırı sıcaklıktan dolayı yanma ve oksijen ile teması olmadığından, yağın oksidasyona uğraması ve yaşlanması önlenmiş olur.

Yağın emme ve basma işlemi vakum altında çalışan özel kanatlı pompa ile yapıldığından, yağın çiğnenmesi(dişli pompa ile emme-basma) olmamaktadır. Firmamız yağ değişimi sırasında yağ boşaldıktan sonra transformatör kazanı, transformatör yağı ile temizlenir. Daha sonra transformatöre konulacak yağ kurutularak, transformatörün alt bağlantısından doldurulur. Transformatörün üretici firması tarafından yazılan, kazanın vakuma dayanıklı olduğu ibaresi mevcut olduğundan, vakum doğrudan transformatöre uygulanarak yağ değişimi ve kurutma işlemi yapılır.

YÜKSEK GERİLİM TRAFO YAĞ SPERASYONU

PV SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA

TEDAŞ tarafından aranan ve 28 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında verilen Yetkilendirme Belgemiz ile PV paneller kullanılarak güneşten elektrik üretim tesislerinin projelendirilmesi ve yetkili kurumlara onaylatılması firmamız tarafından yapılmaktadır.

Nobel Elektrik ve Enerji olarak aşağıdaki PV sistemlerinin projelendirilmesi ve sahada uygulaması yapılmaktadır. PV sistem türleri Şebekeye Bağlı PV sistemi (on-grid); ürettiği elektriğin fazlasını ana şebekeye veren sistemlerdir. Avrupa’da bazı ülkelerde geçerli olan yönetmelikler dahilinde üretilen enerji elektrik sayaçlarının ters yönde dönmesi ile enerjiyi devlet şebekesine verirler. Bu işlem için çift taraflı sayaçlar kullanılır.

Bu sistemin dezavantajı ise akşam veya kapalı havalarda PV sistemi enerji üretemeyeceği için aa şebekeden enerji alması gerekmektedir. Şebekeden bağımsız sistemler (off-grid) yerel elektrik hatlarına ulaşmanın imkansız veya çok masraflı olduğu durumlarda kullanılır. Burada kullanılan cihazlar şebeke bağlantılı sistemlerle neredeyse aynıdır. Şebeke bağlantılı sistemlerden farklı olarak elektrik üretiminin olmadığı saatlerde kullanmak üzere sisteme akü ve aküyü şarj edecek bir düzenek eklenmiştir.

YÜKSEK GERİLİM TRAFO YAĞ SPERASYONU

MOTORLU ve TERMİK MANYETİK ŞALTERLERİN BAKIMI

Firmamızın bünyesinde bulunan şalter bakım atölyemizde tesisinizde bulunan arızalı motorlu ve termik manyetik şalterlerin aşaıdaki bakımları yaparak şalteriniz mekanik ve termik ömürlerinin uzamasını sağlamaktadır.

 • Fiziksel ve mekaniksel durumları incelenmesi

 • Mekanizması bakımların yapılması

 • Açma kapama ayarları, hareketli-sabit, akım taşıyıcı yüzeyler ve kayar yüzeyler üzerindeki yağlama maddelerinin kontrol edilerek tekrar uygun yağ ile yağlanması

 • Kontak ve bobin basma ayarlarının kontrolü

 • Açmaya-kapamaya yardımcı kolar kontrolü

 • Açma-kapama yarım milleri ayarlarının kotrolü

 • Ark söndürme hücrelerinin temizlikleri

 • Kontak arklarının temizlenmesi

 • YÜKSEK GERİLİM TRAFO YAĞ SPERASYONU

YÜKSEK GERİLİM KESİCİ TEST VE ÖLÇÜMÜ

Firmamız, ulusal ve uluslararsı standarlara ve yönetmeliklere uygun olarak yaptığı çalışmalar ile tesislerinize ait yüksek gerilim devre kesicilerin kontak geçiş dirençlerini, buşinglerin kontak noktalarının veya herhangi bir düşük direnç ölçüm ve raporları sunmaktadır.

YÜKSEK GERİLİM TRAFO YAĞ SPERASYONU

Yüksek gerilim kesici test ve ölçümü yaptırabileceğiniz bazı yerler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Hoteller

 • Okullar

 • AVM’ler

 • Fabrikalar

 • Hastaneler

YÜKSEK GERİLİM TRAFO SARGI DİRENCİ ÖLÇÜMÜ

Firmamız, ulusal ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak yaptığı çalışmalar ile tesislerinize ait yüksek gerilim trafolarının sargı direnci ölçüm ve raporları sunmaktadır.

Görüş ve önerileriniz için e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

YÜKSEK GERİLİM TRAFO ÇEVİRME ORANI ÖLÇÜMÜ

Firmamız, ulusal ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak yaptığı çalışmalar ile tesislerinize ait yüksek gerilim trafolarının sargı direnci ölçüm ve raporları sunmaktadır.

Görüş ve önerileriniz için e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

YÜKSEK GERİLİM TRAFO İZOLASYON DİRENCİ DİRENCİ ÖLÇÜMÜ

Firmamız, ulusal ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak yaptığı çalışmalar ile tesislerinize ait yüksek gerilim trafolarının sargı direnci ölçüm ve raporları sunmaktadır.

YÜKSEK GERİLİM TRAFO YAĞ SPERASYONU

Görüş ve önerileriniz için e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

ELEKTROMANYETİK ALAN SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ

Elektrikli cihazların, baz istasyonlarının, enerji nakil hatlarının ve trafoların yarattığı elektromanyetik alanların insanlar ve elektrikli cihazlar üzerindeki etkileri son yıllarda çok tartışılan bir konudur. Teknolojinin günlük yaşantımızın içine girdikçe her gün maruz kaldığımız elektromanyetik alan şiddeti artmaktadır. Baz istasyonlarına, enerji nakil hatlarına ve trafo merkezlerine yakın olan konutlarda ve işyerlerinde bulunan insanlar gün boyu yüksek seviyede elektromanyetik alana maruz kalabilir. Uluslararası Kanser Araştırma Enstitüsü IARC’ın yaptığı çalışmalarda düşük frekanslı manyetik alanların insanlar üzerinde kansorojenik etkileri olduğu ortaya konulmuştur. Özellikle çocuk lösemisine yakalanma riski, düşük frekanslı manyetik alanlara maruz kalan çocuklarda daha fazladır. Bunun dışında Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin de düşük frekanslı manyetik alanlara maruz kalanlarda arttığını gösteren çalışmalar yapılmıştır. Firmamız, aşağıda verilen ulusal ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak yaptığı ölçümler ile elektromanyetik alan seviyesi ölçüm raporları sunmaktadır.

YÜKSEK GERİLİM TRAFO YAĞ SPERASYONU

Elektromanyetik alan seviyesi ölçümü yaptırabileceğiniz bazı yerler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Hoteller

 • Evler

 • Okullar

 • Ofisler

 • AVM’ler

 • Fabrikalar

 • Atölyeler

 • Hastaneler

 • Enerji nakil hatları yakınında bulunan yerler

 • Baz istasyonlarının yakınında bulunan yerler

AYDINLIK SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ

Aydınlatma, bir ortamda bulunan insanların hem fizyolojik hem de psikolojik durumları yani ruh hallerine ve çalışma performanslarına etki eder. Görsel gereksinimlerin karşılanmasının yanı sıra güvenlik ve rahatlık açısından da önem taşır. Birçok şirketin yönetim kademesinde ve üretim hatlarında çalışanlarla yapılan araştırmalar sonucunda, araştırmaya katılanların doğrudan etkisi olduğunu düşündüklerini göstermiştir.

Firmamız, DIN 5035 aydınlatma standardına göre aydınlatma seviyesi ölçümü yapmakta ve buna göre ayrıntılı değerlendirme raporunu oluşturmaktadır. Tesis içerisinde farklı çalışma ortamlarında yapılan ölçümler sonucunda standartlar dâhilinde bir rapor hazırlanarak müşterilerimize sunulmaktadır.

YÜKSEK GERİLİM TRAFO YAĞ SPERASYONU

Aydınlık seviyesi ölçümleri yapılan alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Hoteller

 • Ofisler

 • İş yerleri

 • Fabrikalar

 • Üretim atölyeleri

 • AVM’ler

 • Mağazalar

 • Hastaneler

 • Süpermatketler

 • Eğitim kurumları

 • Sinema, tiyatro ve konser salonları

 • Liman işletmeleri

 • Stadyumlar

 • Yapılan ölçüm ve kontrollere ek olarak, firmamız enerji verimli aydınlatma sistemleri çözümlerini de yapılan ölçüm değerleri göz önünde bulundurularak isteğe dayalı çözümler olarak sunmaktadır.

GÜRÜLTÜ DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ

İş ve işçi güvenliği konusunda gürültü seviyesi ölçümleri önemli bir yer tutmaktadır. Firmamız bilirkişilik ölçüm kontrolleri kapsamında, gürültü seviyesi ölçümü yaparak bu konuda mevcut yönetmelik ve standartlara uygun olarak hizmet sunmaktadır. Hazırladığımız raporları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinin formatına uygun olarak hazırlanmaktadır.

Gürültü Seviyesi Ölçümü İle İlgili Kısıtlamalar Hangi Yönetmelikte bulunmaktadır?

İş kanunu kapsamında yürülüğe giren Gürültü Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmelik 4857 sayılı iş kanunu’nun 78. Maddesine göre düzenlenmiştir.

YÜKSEK GERİLİM TRAFO YAĞ SPERASYONU

Gürültü Yönetmeliği ile hangi kısıtlamalar getirilmiştir?

Gürültü yönetmeliğinin amacı işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemleri belirlemektir. Yönetmeliğin ikinci bölümü 5. Madde olup işverenlerin yükümlülükleri / maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerini tanımlamaktadır. 5. Maddenin a) bendinde; bu yönetmeliğin uygulanması bakımından, günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en yüksek ses basıncı yönünden maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, 8 saatlik günlük çalışma süresi için desibel (A) cinsinden aşağıda verilmiştir:

 • 1. Maruziyet sınır değeri: 85 Db (A)

 • 2. En yüksek maruziyet etkin değerleri: 85 Db (A)

 • 3. En düşük maruziyet etkin değeri: 80 Db(A)

 • "İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak koruyucuların koruyucu etkisi de dikkate alınarak maruziyet sınır değer uygulanacaktır. Maruziyet etkin değerlerinde kulak koruyucuların etkisi dikkate alınmayacaktır." ibaresi yer almaktadır.

  Bu maddeler dikkate alındığında ölçülen değerlerin 85 Db (A)’nın üstünde olması durumunda işverenin, Gürültü Yönetmeliğinde belirtilen gerekli önlemleri alması gerekmektedir.